Psykoterapia

Psykoterapialla pyritään tukemaan ihmisen itseymmärrystä, antamaan keinoja käsitellä vaikeita tunteita, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja sekä auttamaan elämän kriisivaiheiden yli. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä potilastietolain mukaisesti. Työskentelyn mahdollistava turvallinen kontakti on tärkeä. Psykoterapeutti antaa vastaanotollaan psykoterapiaa eri -ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville asiakkailleen. Psykoterapia on vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa pyritään keskustelun ja muiden apumenetelmien keinoin mm. hoitamaan erilaisia elämän kriisejä ja helpottamaan mielenterveyden ongelmia sekä palauttamaan työ -ja toimintakyky. Psykoterapeutilta edellytetään erillistä psykoterapeuttikoulutusta.Paripsykoterapia

Paripsykoterapia on ammatillinen, tietoinen pyrkimys ja keino tutkia, ymmärtää sekä luoda puolisoille mahdollisuus työstää yksilöinä molempien ja suhteessa kokonaisuudessa esiintyvää ahdistusta, ristiriitaa sekä sitä, mikä aiheuttaa suhteessa häiriötä. Rakenteiden/terapeuttien vastatranfeferenssin avulla pyritään tutkimaan sekä ymmärtämään suhteessa olevaa tiedostamatonta. Tavoitteena on tietoisesti rakentaa puolisoille suhteessa olemisen ja kokemisen tila, missä toteutuu yhteys itsessä ja toisessa olevaan, aiemmin yhteydettömässä tilassa olleeseen puoleen, jakaminen, pettymysten käsittely sekä ahdistuksen kanavointi. Näin tulee tilaa molempien itseymmärrykselle, yksilöitymiselle ja suhde voi kehittyä luovaksi suhteeksi.

Perheterapia

Perheterapia on virallisesti tunnustettu psykoterapiamuoto Suomessa. Perheterapeutit ovat peruskoulutukseltaan monoammatillisin ryhmä kaikista psykoterapeuteista. Moniviitekehityksellisyys on tyypillistä perheterapeuteille. Perheterapiassa pohditaan yhdessä perheenjäsenten kanssa heille merkityksellisiä asioita, tapahtumia, tarinoita.. Perheterapia ei ole yhtenäiseen teoreettiseen perustaan rakentuva hoitomuoto. Sen sisällä on useita eri suuntauksia. Perheterapia on hoitomuoto, jossa terapeutti hoitaa yhtä aikaa yhtä tai useampaa perheenjäsentä, toisinaan myös laajempaa vuorovaikutusverkostoa. Perheterapeutilla on valmius hoitaa myös yksilöä yksin perheterapiamuotona silloin kun asiakkaalla on kyseessä perheeseen liittyvä konteksti /tarve terapiaan. Perheterapeuteilla on mahdollisuus myös vanhempien ohjaukseen terapiassa olevan yksilön kanssa.


TURVA – LEIPÄ - LÄMMIN”Se joka ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi”
Työnohjaus

Työnohjauksessa ohjattava ja ohjaaja pohtivat yhdessä ohjattavan työhön ja itseensä liittyviä erilaisia tuntemuksia, kokemuksia, haasteita. Ohjattava itse tuo aiheet pohdittavaksi. Työnohjaus voi olla yksilö ja ryhmätyönohjausta. Työnohjaus kuten terapiakin on luottamuksellista ja tavoitteellista sekä sitouttavaa toimintaa. Teemme yhdessä työolosuhteet paremmaksi. Työnohjaus on terapiatyötä tekevälle/hoitoalalla ja ryhmissä erittäin tärkeä jotta työntekijä pysyy työkykyisenä. Itselläni kiinnostus työnohjaukseen on nuoret, , pari ja perheisiin kohdistuva ja traumaterapia näkökulma, joka sisältää monenlaisia viitekehyksiä joista voin kertoa enemmän kun ohjattava/ohjattavat ottavat yhteyttä.