Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja (psykiatrinen). Psykiatrinen kokemukseni ja työurani on pitkä, yli kolmekymmentä vuotta. Työssäni jo sairaanhoitajana minulla oli syvä kiinnostus tehdä terapiatyötä kokonaisvaltaisesti koko perheen kanssa. Yksinäinenkin ihminen on syntynyt perheestä ja meillä jokaisella on perhe ja oma tausta jolla on merkitystä elämässä tavalla tai toisella. Työurani aikana olen säännöllisin väliajoin kouluttautunut psykoterapeutiksi. Tällä hetkellä toimin ainoastaan yksityisterapeuttina. Minulle voi hakeutua arvioon sairaanhoitajan näkökulmasta katsottuna tai terapeuttiseen hoitosuhteeseen lyhyt tai pitkään terapiaan. Asiakaskuntani voi olla nuoret, aikuiset, parit ja perheet joko yksin tai yhdessä heille merkittävien henkilöiden kanssa. Emme käsittele terapiassa ainoastaan ongelmia ja terapian tarve lähtee asiakkaasta. Erikoistumisalani on traumaperäinen yksilö-pari ja perheterapia. Minua voi pyytää myös pitämään luentoa eri aiheista psykiatriaan , psykoterapiaan liittyen. VET- koulutukseni (= vaativan erityistason perheterapiakoulutus) antaa myös valmiudet kouluttajaksi perheterapiaan ja antamaan työnohjausta perheterapia kontekstissa.

Terapeuttina haluan sanoa, että” en halua vain luetella mitä olen tehnyt”, vaan haluan kertoa, että ” mitä minulla on  annettavaa.” Tärkein työvälineeni on oma persoona ja sen ohella käytän esim. sukupuutyöskentelyä, ahdistus, masennus, trauma, verkosto, vanhempien ohjaus ym. oirekyselyjä ja paljon erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Terapiassa tärkeimpänä näen kuuntelemisen taidon, yhteistyön ja sitoutumisen terapiaan. Keskustelun lisäksi toiminnallinen terapia kuten asioilla käyminen yhdessä, kotikäynnit ovat myös mahdollisia terapian aikana. Lisää voin kertoa kun olet valmis tutustumiskäynnille jonka hinta on edullisempi kuin terapiaistunnon hinta.  

Koulutus.  

. Kriisi- ja traumakoulutus pari ja perheterapeuteille.

"Vakauttava hoito perheterapiassa" 23.3.- 2.12.2017

( = tuleva ja meneillään oleva lisäkoulutus )

 • Pariterapiakoulutus 2012–2013
 • Vaativan erityistason perheterapiakoulutus 2010–2012
 • + Kouluttajan  ja työnohjaajan pätevyys
 • Erityistason perheterapiakoulutus
 • (kriisi- ja traumapainotteinen) 2007–2010
 • Lapsi kuormittavassa kasvuympäristössä –
 •  Mielenterveystyön ja lastensuojelun kosketuspintoja, erikoistumisopinnot 2006–2007
 • Lapset puheeksi-koulutus.
 • Toimiva lapsi & perhemenetelmät koulutus 2006
 • Debriefing- istunnon ohjaajakoulutus
 •  (= jälkipuinti istunto kriisin sattuessa) 2005
 • Opetus- ja ohjaustaidot/Pedagogisessa työskentelyssä
 •  kehittyminen koulutus 1998
 • Sairaanhoitajan tutkinto, psykiatrinen hoito 1994
 • Psyko- ja sosiodraaman menetelmät kasvatus-
 •  ja hoitotyöässä-kurssi 1990
 • Ryhmähoidon kurssi A-klinikka säätiö 1990
 • Mielisairaanhoitajan tutkinto 1986

Erikoistumistyöt ja opinnäytetyöt:                       

 LAPSET PUHEEKSI psykiatrisen sairaanhoitajan ja

 terveydenhoitajan työssä

 • ETÄ-ISIEN tarinoita. Narratiivinen näkökulma perheterapiassa
 • ERÄÄN NUOREN KOKEMUKSIA PERHETERAPIASSA

- tarinat nuoren omien tuntemusten valossa

- PARIPSYKOTERAPIAN HAASTEET – lapsiperheen valossa


  Työkokemukset

Yksityinen ammatinharjoittaja 2011-

Ylä-Savon SOTE. Lasten- ja nuorten psykiatria, nuorten työryhmä 10/2012-

9/2016 Psykiatrinen sairaanhoitaja/ Perhe-ja pariterapeutti

Lapinlahden kunta/Terveystoimi. Perhe- ja mielenterveysneuvola Käskynkkä

2010 – 2012 Psykiatrinen sairaanhoitaja/ Perheterapeutti

Kotkan kaupunki, Kotkan mielenterveyskeskus 2005 - 2010 Psykiatrinen sairaanhoitaja

Kymenlaakson sairaanhoitopiiri KY . 1989 - 2004 Psykiatrinen sairaanhoitaja

Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kl . 1986 - 1989 Mielisairaanhoitaja

Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kl. 1983 - 1986 MielisairaanhoitajaKelan kuntoutusterapiat (perhe tai pariterapiasovellus)

Ks. http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia